Coaching anno 2017

Wat is coaching?

Coaching betekent letterlijk “in het spoor houden”, de nadruk leggen op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit om doelen te bereiken en succesvol te zijn.
Coaching is veranderingsgericht en ‘action based’.
Het is toepassen van wetenschappelijke en psychologische principes om mensen belangrijke veranderingen in het lichaam en de geest te doen realiseren.
Het belangrijkste doel van coaching is het versterken van persoonlijke vaardigheden. Centraal staat de coachee en wat die eigenlijk wil! Wat zijn obstakels zijn en wat hij daarbij ervaart.

De coach zal aandacht besteden op volgende vragen; de coachee …

  • waar bevindt hij zich in verhouding tot waar hij wil zijn?
  • wat zijn zijn specifieke doelen?
  • zijn doelen concreet geformuleerd?
  • om doelen te bereiken, waar liggen sterktes en waar is verbetering mogelijk om zich op toe te leggen?

Doelen zijn helder, concreet, én positief geformuleerd! Doelen liggen binnen bereik en zijn haalbaar op korte, middellange of lange termijn.

Wat is de rol van de coach?

Dat kan allerhande activiteiten omvatten, variërend van luisteren en zien,  reflecteren en aanwijzingen geven, feiten aanreiken en instructies geven en laten oefenen.
De coach zal een inhoudelijke theoretisch bijdrage leveren en concrete adviezen formuleren in zijn rol als expert. De coach zal zich ook opstellen als klankbord en projectleider om het ontwikkelings- en keuzeproces van de coachee mee te ondersteunen!

#3COACH#thewaytoyourgoals